1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma WELLMAR w siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Słoneczna 2, wpisana w rejestr przedsiębiorców pod numerem NIP: 596-104-14-97

2. Wonderlook.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.§ 1 Poufność danych

1. Wonderlook.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w kilku przypadkach:

a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym,

b. składania zamówienia w Sklepie Internetowym,

c. korzystania z formularza kontaktowego,

d. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a. adres e-mail,

b. dane adresowe,

c. imię i nazwisko,

d. numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie poprzez zalogowanie się do panelu zarządzania w Sklepie Internetowym.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a. adres e-mail,

b. dane adresowe,

c. imię i nazwisko,

d. numer telefonu.

e. nazwa firmy i NIP - w przypadku rejestracji konta na firmę.

6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Klient podaje:

a. adres e-mail,

b. numer telefonu.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje:

a. adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

b. nazwa domeny,

c. rodzaj przeglądarki,

d. czas dostępu,

e. typ systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być również gromadzone:

a. dane nawigacyjne.§ 2 Wykorzystanie danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a. Firma kurierska.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Wonderlook.pl będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach aktualnie dostępnych.§ 3 Mechanizm cookies i adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Wonderlook.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Wonderlook.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.

2. Wonderlook.pl wykorzystuje cookies własne do celów:

a. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,

b. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie się logować.

3. Wonderlook.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne do celów:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),

c. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4. Wonderlook.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Wonderlook.pl przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, oraz jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

5. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Wonderlook.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Wonderlook.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Wonderlook.pl.

3. Wonderlook.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili po zalogowaniu się do systemu Sklepu Internetowego.

4. W przypadku subskrypcji Newslettera Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

5. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Wonderlook.pl umożliwia wysłanie przypomnienia hasła. Celem przypomnienia hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Przypomnienie hasła zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Wonderlook.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 5 dniowym.
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.